Υλικά αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων

Ευρωπαϊκά προγράμματα

1. ΝΑΤΟ SfS “Materials for consolidation and restoration of monuments and historical buildings. Development of criteria for their suitability for intervention”, Φορέας χρηματοδότησης: ΝΑΤΟ (1993-1999)

2. EC-FORTMED “Restoration and use of the Early Medieval Fortifications in the East Mediterranean Countries”, Φορέας χρηματοδότησης: European Commission, ΓΓΕΤ (2000-2003)

3. Leonardo da Vinci (Ευρωπαϊκή Κοινότητα–ICCROM) “Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την επιστήμη της συντήρησης”, Φορέας χρηματοδότησης: European Commission (2000-2003)

4. CULTURE 2000-PHAROS “Holistic Strategy for the Preservation, Restoration and Integration in the life of the modern societies of old European Masonry Lighthouses-Pharos”, Φορέας χρηματοδότησης: European Commission (2004-2007)

5. Marie Curie-EPISCON “European PhD in Science for conservation’’, Φορέας χρηματοδότησης: European Commission (2005-2009)

 

Εθνικά προγράμματα

1. ΠΕΝΕΔ 95 ‘’Τοιχοποιία από πηλό. Εφαρμογή καθαρής τεχνολογίας σε βιοκλιματικά κτίρια.” Εφαρμογή σε αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων’’, Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (1996-1998)

2. ‘’Υλικά για τη στερέωση και Συντήρηση Ιερών μονών Αγίου Όρους’’, Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (1997-2001)

3. ΠΡΑΞΕ 45 “Βιομηχανική παραγωγή ενισχυμένων ωμοπλίνθων για την αποκατάσταση – δόμηση βιοκλιματικών κτιρίων”, Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ (2003-2004)

4. “Καθορισμός και έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών επέμβασης για την αποκατάσταση του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη Μπέη στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή τους’’, Φορέας χρηματοδότησης: ΙΣΤ ΕΚΠΑ (2011-2012)

5. “Επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης του φέροντος οργανισμού και του κελύφους του Διατηρητέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας”, Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (2013-2014)